GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ

Email:  mnhoamai-pt@hanoiedu.vn

Điện thoại: 02433644900

 

1. Mô hình hoạt động: Trường công lập.

2. Đội ngũ giáo viên: 

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tổng số 51 đồng chí đạt chuẩn 48/51=94%, trên chuẩn 34/51 đồng chí = 67%. Trong đó cán bộ quản lý 03 đ/c, trình độ chuyên môn trên chuẩn 03/03 = 100%; giáo viên 36 đ/c, đạt chuẩn 33/36 = 92% và trên chuẩn 22/36 = 61%; nhân viên 12, đạt chuẩn 11/12 = 92%. Biên chế 41 đồng chí; Hợp đồng 68: 10 đồng chí. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường MN Hoa Mai luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế dân chủ trong trường học, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động trong công tác, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình tham gia các phong trào của ngành cũng như địa phương phát động. Nhà trường luôn quan tâm đến đổi mới quản lý giáo dục, bồi dưỡng nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ, chỉ đạo giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 94% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 61% giáo viên có trình độ trên chuẩn, 90% cô nuôi có bằng cao đẳng nấu ăn.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần số 07 của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; 
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng chức năng, khu không gian sáng tạo.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Tăng cường các hoạt động ngoài trời, hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
- Phối hợp với phụ huynh để trao đổi tình hình sức hỏe, học tập của trẻ giúp trẻ có đầy đủ thể lực và trí tuệ để phát triển toàn diện nhất.

- Nhà trường cũng phối hợp với các trung tâm dạy năng khiếu có uy tín để tổ chức cho trẻ học tập các bộ môn: Múa, Mỹ thuật, Tiếng Anh,..giúp trẻ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.

Ban giám hiệu MẦM NON HOA MAI