Trường Mầm non Hoa Mai được tách ra từ trường mầm non Phụng Thượng, có 2 điểm trường Thôn Nam và Thôn Đông với diện tích 5949m2. Trường mầm non Hoa Mai có 2 khu: Thôn Nam(điểm chính), Thôn Đông(điểm lẻ). Trường thuộc sự quản lý của PGD&ĐT Huyện Phúc Thọ và được UBND Huyện ra quyết định thành lập số 1926/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2012. Tháng 10 năm 2012 trường chính thức đi vào hoạt động. Đặc biệt tháng 12 năm 2019 trường vinh dự được công nhận lại bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng múc độ 2.