/upload/29783/fck/files/tạo hình 3T vẽ theo nét chấm mờ và tô màu chùm nho - Copy.doc