I.Mục đích – Yêu cầu:

1.Kiến thức :

- Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng có số lượng là 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.

- Trẻ biết số lượng và chữ số tương ứng trong phạm vi 7.

- Trẻ biết đặc điểm riêng của từng đối tượng: ……..

2.Kĩ năng :

- Trẻ đếm thành thạo đến 7 và đếm theo khả năng của trẻ.

- Rèn luyện và phát triển kĩ năng tách, gộp ,kĩ năng quan sát, ghi nhớ.

- Trẻ biết sử dụng các từ :tách, gộp.

3.Thái độ :

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Chia sẻ và hợp tác với các bạn bè trong các trò chơi.

II. Chuẩnbị:

1. Đồ dùng của cô :

- Bảng, bút ghi các kết quả và thẻ số tương ứng (thẻ số gồm lượng ở trên và số ở dưới ).

- Các bài tập giấy về tách gộp nhóm 7 ở góc học tập.

- Bàn cho trẻ chơi theo nhóm : 3 bàn

2. Đồ dùng của trẻ :

- Mỗi trẻ một rổ nhỏ,1 khay, 1 tấm bìa, 1 bộ thẻ số từ 1 – 7, 1 dây gồm 7 hạt.

- Các con động vật khác nhau( 21 con vật )

+  Cá heo, con tôm, con sứa, con chó, con lợn, con rơi, con ngựa.

+ Con kiến, con kang-gu-ru, con bọ cánh cam, con sư tử, con voi, con chó, con ngựa.

+ Con sư tử, con bò, con nhện, con hổ, con tôm, con châu chấu, con sứa.

 

III. Cách tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1.Ổn định tổ chức và gây hứng thú.

- Giới thiệu khách

- Cô và trẻ hát và vận động bài “Tập đếm”

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

Hoạt động 1: Ôn đếm số lượng trong phạm vi 7 :

- Cho trẻ vận động trên cơ thể ( vỗ tay, dậm chân, lắc đầu, …)

+ Cô giơ 4 ngón tay – trẻ thực hiện 4 vận động

+ Cô giơ 5 ngón tay – trẻ thực hiện 5 vận động

+ Cô giơ 6 ngón tay – trẻ thực hiện 6 vận động

- Cô mời trẻ cầm rổ đi lấy 7 đồ dùng có cùng 1 dấu hiệu giống nhau mà trẻ thích.

- Cô hỏi trẻ vừa lấy mấy đồ dùng ?

- 7 đồ dùng có dấu hiệu gì chung ?

- Mời trẻ kiểm tra 2 bạn ngồi cạnh mình xem đã lấy đứng số lượng cô yêu cầu không

Hoạt động 2: Tách nhóm 7 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau:

*Tách theo ý thích :

- Trẻ tách nhóm đồ vật của trẻ thành 2 nhóm theo ý thích của trẻ.

- Trẻ gắn thẻ số cho nhóm mà trẻ vừa tách.

- Trẻ nêu kết quả mà trẻ tách.

- Trẻ nêu đến đâu cô gắn kết quả lên bảng.

- Cho trẻ gộp 2 nhóm lại thành 1 nhóm.

- Trẻ đếm và gắn thẻ số cho nhóm vừa gộp

- Gộp 2 nhóm lại được nhóm có mấy ?

Cô chính xác hóa kết quả kết luận : 7 tách thành 2 nhóm có rất nhiều cách, nhưng khi gộp 2 nhóm đó lại được nhóm có 7.

*Tách theo yêu cầu:

- Cô cho trẻ tách hạt trên dây theo yêu cầu của cô ( Trẻ thực hiện 3 – 4 lần. Mỗi lần tách cô cho trẻ gắn số tương ứng)

Hoạt động 3: Luyện tập

*Trò chơi 1:Thỏ nhảy vào chuồng

- Cô chia lớp làm 2 nhóm mỗi nhóm 7 bạn và một bạn còn lại lên làm trọng tài.

- Cách chơi: Lần lượt từng nhóm chơi, đi và hát  khi có hiệu lệnh “Thỏ nhảy vào chuồng”, bạn thỏ nào đứng gần chuồng nào thì phải nhanh chân nhảy vào chuồng đó.

Cô hỏi trẻ: nhóm có 7 bạn thỏ, mấy bạn thỏ nhảy vào chuồng màu xanh, mấy bạn thỏ nhảy vào chuồng màu đỏ? Cho đổi nhóm chơi.

* Trò chơi 2: Ai nhanh trí

- Cô chia lớp thành 3 đội. Mỗi đội cô phát 7 con vật khác nhau.

+Đội 1: Cá heo, con tôm, con sứa, con chó, con lợn, con rơi, con ngựa.

+Đội 2: Con kiến, con kang-gu-ru, con bọ cánh cam, con sư tử, con voi, con chó, con ngựa.

+Đội 3: Con sư tử, con bò, con nhện, con hổ, con tôm, con châu chấu, con sứa.

- Trẻ tách 7 con vật thành 2 nhóm có đặc điểm khác nhau và nêu đặc điểm khác nhau của 2 nhóm đó kết hợp gắn số tương ứng với từng cách tách.

( Cho trẻ tách 1-2 lần)

3. Kết thúc.

Cô nhận xét giờ học và gợi mở trẻ khám phá tiếp hoạt động tách nhóm có 7 đối tượng thành  2 phần trong giờ hoạt động góc.

 

 

- Trẻ chào khách.

- Trẻ hát và vận động

 

 

-Trẻ thực hiện các vận động cơ thể theo số lượng cô đưa ra.

 

 

 

-Trẻ lấy đồ dùng

 

-3-4 trẻ trả lời

- Trẻ đếm kiểm tra

 

 

 

- Trẻ tách theo ý thích.

 

 

- Trẻ nêu kết quả.

 

- Trẻ nêu kết luận

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

 

 

-Trẻ thực hiện

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

 

- Trẻ chơi 3-4 lần.

 

 

 

-Trẻ về nhóm chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

 - Trẻ đại diện nhóm lên nêu kết quả của đội mình.

 

- Trẻ lắng nghe.