I. Mục đích- yêu cầu:

1. Kiến thức

- Trẻ biết tên và biết cách nặn một số loại quả

- Trẻ có biểu tượng về một số loại quả (Quả cam, quả bưởi, quả táo, dâu tây, nho...)

- Trẻ biết nói lên ý tưởng taọ hình của mình

2. Kỹ năng

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để nặn các loại quả

- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay khéo để nhào đất, xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt, miết, vuốt, bẻ cong….để tạo ra  các loại quả

- Trẻ nói được ý tưởng tạo hình của mình, và đặt tên được cho sản  phẩm mà mình tạo ra

3. Thái độ

- Trẻ yêu thích sản phẩm của mình và của bạn làm ra

- Trẻ tự tin, hứng thú tha gia vào hoạt động

- Giáo dục trẻ: hằng ngày các con phải ăn nhiều trái cây trong trái cây có rất nhiều vitamin ăn vào cho cơ thể khỏe mạnh chóng lớn.

- Gọn gàng và sạch sẽ trong và sau khi thực hiện.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Hộp  quà

- Mẫu nặn của cô:

          + Quả cam

          + Quả bưởi

          + Quả nho

          +  Quả chuối

          + Quả táo

          + Quả dâu tây

          + Quả xoài

- Kệ trưng bày sản phẩm của trẻ

- Nhạc mở khi thực hiện

2. Đồ dùng của trẻ:

- Bàn ghế đủ số trẻ

- Bảng

- Đất nặn

- Đĩa đựng sản phẩm của trẻ

- Khăn lau tay

III. Cách tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô xúm xít trẻ

-  Giới thiệu khách

- Cho trẻ khám phá hộp quà

- Trò chuyện cùng trẻ và dẫn dắt trẻ vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

* Quan sát  và đàm thoại :

- Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại (6-7quả) và hỏi trẻ:

 + Các con nhìn thấy gì?

 + Ai có nhận xét gì về những sản phẩm trên?

 + Cô dùng những kỹ năng nào để tạo ra được những sản phẩm này?

 +  Theo các con những sản phẩm này được làm từ nguyên liệu gì?

+ Bạn nào có thể giúp cô đặt tên cho các sản phẩm của cô được không?

 => Tất cả các loại quả này được cô nặn bằng đất nặn và để nặn được những quả này thì cô phải sử dụng kỹ năng xoay tròn, ấn dẹt, để tạo ra các sản phẩm.

* Hỏi ý định ý tưởng ( Hỏi 3-4 trẻ)

- Cô mang đến 1 hộp đất và hỏi trẻ :  Với nguyên liệu này các con sẽ làm gì ?

- Con sẽ nặn quả gì ? Con có thể nói cho cả lớp cùng biết được không ?

- Con sẽ làm như thế nào ?

- Con sẽ đặt tên cho sản phẩm của mình là gì ?

- Những bạn nào có chung ý tưởng với bạn ?

* Trẻ thực hiện:

 Cô đã chuẩn bị rất nhiều hộp đất nặn với những màu sắc khác nhau, bạn nào trùng ý tưởng với các bạn, các con sẽ tìm về bàn để thực hiện nhé!

- Cô cho trẻ về bàn thực hiện ( Cô mở nhạc nhẹ nhàng, tạo cảm xúc cho trẻ, nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh khi thực hiện)

- Cô chú ý quan sát, giúp đỡ trẻ yếu, động viên khuyến khích trẻ tích cực hoạt động.(Cô chú ý cho trẻ giữ gìn vệ sinh trong khi học)

- Động viên trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình

* Trưng bày sản phẩm - chia sẻ cảm xúc

- Trẻ trưng bày sản phẩm của mình lên giá

- Cho trẻ quan sát, ngắm nhìn những sản phẩm của mình, của bạn

- Hỏi trẻ thích bài của bạn nào? Vì sao?

- Mời trẻ đó lên giới thiệu về sản phẩm của mình và chia sẻ cảm xúc khi thực hiện

- Con đặt tên cho sản phẩm của mình là gì vậy? ( hỏi 4-5 trẻ)

- GV bao quát các sản phẩm mà trẻ chưa hoàn thiện và động viên trẻ cố gắng

3. Kết thúc

- Cô nhận xét chung giờ học, động viên khích lệ trẻ.

- Cho trẻ chào khách

- Chuyển hoạt động

 

- Trẻ chào khách

- Trẻ quan sát

 

 

- Trẻ quan sát

- Trẻ TL

- Trẻ TL

- Trẻ TL

 

 

 

 

- Trẻ TL

- Trẻ TL

- Trẻ TL

 

 

- Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ TL

- Trẻ TL

- Trẻ TL

- Trẻ TL