I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn

-Trẻ hiểu nội dung của bài hát nghe: Bài hát nói về chú voi con ở Bản Đôn rất đẹp và đáng yêu nhưng cũng rất ham chơi

- Trẻ nhớ tên trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh

- Trẻ hiểu cách chơi trò chơi:  Tai ai tinh

 2. Kỹ năng:

- Trẻ nói đúng tên bài nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn, nói được tên trò chơi: Tai ai tinh

- Trẻ hưởng ứng theo giai điệu bài hát cùng cô

- Trẻ  biết chơi trò chơi: Tai ai tinh

3. Thái độ :

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

- Trẻ  biết yêu quý, bảo vệ động vật.

II. Chuẩn bị:

1/ Đồ dùng của cô

- Nhạc không lời bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn

- Nhạc MP3 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn

- Video bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn

- Sắc xô, trống

III. Cách tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1:Ổn định tổ chức.

- Cô cho trẻ đọc bài thơ : Con voi

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài

     Có 1 bài hát rất hay cũng nói về con voi đấy, đó là bài ‘Chú voi con ở Bản Đôn’’  chúng  mình hãy ngồi thật đẹp để lắng nghe cô hát nhé !

 2: Phương pháp, hình thức tổ chức

 *NH : Chú voi con ở Bản Đôn

   Cô hát cho trẻ nghe :

- Lần 1: cô 1 hát +nhạc

+ Hỏi lại trẻ tên bài hát?

- Lần 2: cô 2 hát+ cô 1 vận động+ nhạc

=> Giảng nội dung : Bài hát nói về chú voi con ở Bản Đôn rất đẹp và đáng yêu nhưng cũng rất ham chơi.

- Lần 3: Cô cho trẻ nghe giai điệu của bài hát

Giai điệu bài hát: vui nhộn và ngộ nghĩnh

- Lần 4: Cho trẻ đứng lên hưởng ứng theo giai điệu bài hát cùng cô

- Lần 5: Cho trẻ nghe ca sĩ hát

+ Hỏi trẻ tên bài hát?

à Các con có thấy chú voi tốt bụng và đáng yêu không? Nổ 1 tràng pháo tay để khen ngợi và động viên những chú voi nào..

* Trò chơi: Tai ai tinh

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Lần 1:  Dạy trẻ phản ứng nhanh chậm theo tiếng sắc xô

+ Cô vỗ sắc xô chậm: các con dậm chân, lắc lư người... ntn?

+Cô vỗ sắc xô nhanh: các con dậm chân, lắc lư người nhanh hay chậm?

-Lần 2: Dạy trẻ phản ứng nhanh chậm theo tiếng trống

(Cô quan sát, sửa sai, động viên trẻ)

3: Củng cố. Kết thúc

- Cô củng cố lại nội dung bài đã học

- Cô nhận xét chung và tuyên dương trẻ.

 

 

-Trẻ đọc thơ

- Trẻ trò chuyện cùng cô

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe cô hát

- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe cô hát

-Trẻ lắng nghe giai điệu bài hát

-Trẻ hướng ứng theo giai điệu bài hát

- Trẻ lắng nghe ca sĩ hát

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắc lư, dậm chân..

-Trẻ lắc lư, dậm chân